Privacy en cookieverklaring

Welkom op de website wijzijnfamiliehulp.be van de vzw Familiehulp met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 294, ondernemingsnummer 0409.533.604.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Familiehulp streeft naar het geven van correcte en actuele informatie.

Mocht je desalniettemin een tekortkoming vaststellen dan kun je dit melden via het contactformulier op onze website www.familiehulp.be. Familiehulp beoogt eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk recht te zetten.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Familiehulp en haar diensten. Familiehulp kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld. 

Deze website kan “links” bevatten. “Links” zijn koppelingen of referenties naar andere websites. Familiehulp heeft geen controle over deze andere websites en onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze andere websites.

Familiehulp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en evenmin voor de producten of diensten die erop worden vermeld. Wij raden u aan om de privacy verklaring te raadplegen van elke website die u bezoekt.

Het Belgische recht is van toepassing op deze verklaring. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd.

Familiehulp verbindt zich er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

 

Cookies

wijzijnfamiliehulp.be maakt gebruik van cookies. Met dit cookie-beleid willen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Cookies worden door de internetbrowser opgeslaan op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Het zijn informatiebestanden die surfgedrag bijhouden.

Er is een verschil tussen ‘first-party-cookies’, geplaatst door wijzijnfamiliehulp.be, en ‘third-party-cookies’ die door derden worden geplaatst en waarbij de informatie aan derden wordt verzonden maar niet wordt verwerkt of verzameld door de vzw Familiehulp. Voor wat betreft deze laatste cookies verwijzen wij naar de beleidsverklaringen van deze derde partijen.

Daarnaast zijn er ook soorten cookies die op de website worden gebruikt, namelijk:

  • Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website. Er worden geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd.
  • Analystische cookies: ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de website en hoe u omgaat met de inhoud van de website. Zoals het woord het zelf zegt dienen deze cookies om statistieken te kunnen bijhouden.
  • Tracking cookies: deze cookies zijn advertentie-gerelateerd en kunnen zowel door de vzw Familiehulp geplaatst zijn als door derden. Onder deze cookies vallen eveneens de sociale plug-ins, die steeds uitgaan van derde partijen. Het maakt het mogelijk om de inhoud van de website te delen via sociale media-kanalen.

 

U kan steeds weigeren om de cookies te accepteren (blokkeren). U kan dan nog steeds onze website bezoeken maar het is mogelijk dat bepaalde toepassingen niet afdoende functioneren.  U kan de cookie-instellingen aanpassen via uw browser. Indien u dit niet doet, aanvaard u het cookiesbeleid van deze website.

U kan ook cookies verwijderen door deze te wissen in uw browsergeschiedenis.

Indien bovenstaande beleid niet voldoende informatie bevat of niet duidelijk is, kan u ons steeds contacteren via fvg@familiehulp.be.